Výběr jazyka / language: česká verze | english versionVIPPA - Vývoj a implementace podpory pohybové aktivity.


Začátek nového projektu VIPPA2!
  1. září 2012 odstartoval na Fakultě tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci, nový výzkumný projekt, který je financován z ESF, OP VK, 2.3 - liské zdroje ve vědě a výzkumu. Projekt nese název "Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v obl......detail aktuality.O projektu

Projekt "Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli" (zkráceně VIPPA)je realizován na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Doba trvání projektu je od června 2009 do prosince 2011.

Projekt je zaměřen na vytvoření multidisciplinárního týmu akademických odborníků, který bude dále vzděláván zahraničními specialisty v manažerských i odborných problematikách podpory pohybové aktivity, která doposud v České republice není řešena. Projekt se snaží přispět k systematickému řešení problémů, které jsou spojeny s nízkou úrovní pohybové aktivity obyvatel ČR, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina, diabetes, chronické respirační nemoci. Zvýšení úrovně pohybové aktivity vede k výraznému ušetření přímých i nepřímých výdajů ve zdravotnictví.

Tým bude iniciovat spolupráci s českými a zahraničními vzdělávacími a výzkumnými institucemi, bude zapojen do Evropské sítě podpory pohybové aktivity, členové týmu budou vzděláváni prostřednictvím seminářů, workshopů a konference. Společně se zahraničními odborníky budou inovovány předměty studijního programu Tělesná výchova a sport na Katedře rekreologie FTK UP v Olomouci - Rekreologie II, Preskripce pohybové aktivity, Teorie rekreace v přírodě.

Projekt je v souladu s Globální strategii podpory pohybové aktivity, výživy a zdraví (WHO, 2003) a také v souladu s cíli Evropské sítě podpory pohybové aktivity (HEPA Europe).

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli.

Dílčí cíle:


Projekt financovaný ESF, který Vám pomůže s vývojem a implementací edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli.

ESF Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Univerzita Palackého v Olomouci