Výběr jazyka / language: česká verze | english versionVIPPA - Vývoj a implementace podpory pohybové aktivity.


Začátek nového projektu VIPPA2!
  1. září 2012 odstartoval na Fakultě tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci, nový výzkumný projekt, který je financován z ESF, OP VK, 2.3 - liské zdroje ve vědě a výzkumu. Projekt nese název "Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v obl......detail aktuality.PPA v ČR

Současná společnost trpí nárůstem neinfekčních nemocí (obezita, kardiovaskulární onemocnění aj.). Tato globální epidemie úzce koreluje se změnou životního stylu v posledních stech letech, a to zejména se zvýšeným užíváním tabákových výrobků, se zvýšením pohybové inaktivity a nezdravou výživou. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že tento problém má na svědomí více než 60% úmrtí na světě.

Pohybová aktivita je nezbytná pro naše zdraví. Mnoho experimentů i vědeckých důkazů potvrzuje, že adekvátní pravidelná pohybová aktivita přináší lidem – mužům a ženám všech věkových skupin, v různých zdravotních stavech, včetně lidí s psychických či fyzickým postižením – širokou škálu fyzického, sociálního a mentálního užitku (World Health Organization, 2003). Být aktivní není jen názor či rozhodnutí, je to nutnost k žití, tedy pokud chceme žít zdravý plnohodnotný život.

V polovině devadesátých let dvacátého století byl přijat mezinárodní konsensus o hodnotách pravidelně prováděné pohybové aktivity mírné intenzity. Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní federace pro sportovní medicínu a mnoho jiných mezinárodních a národních organizací poukázalo na důležitost pohybové aktivity. Závěr konsensu zní takto: "Denní pohybová aktivita by měla být přijímána jako základní kámen zdravého životního stylu."

Řada zemí, zejména těch vyspělých si je vědoma značných důsledků, které má pohybová aktivita na zdraví a ekonomiku. Austrálie, Spojené státy americké, Nový Zéland, Kanada, Dánsko, Holandsko, Finsko a Velká Británie momentálně pracují na rozvoji svých strategií podpory pohybové aktivity.

Projekt se snaží apelovat na aktuálnost problematiky podpory pohybové aktivity a poukázat na fakt, že v České republice není vytvořen edukační systém, který by se podporou pohybové aktivity na českém akademickém poli zabýval. Na vytvoření edukačního systému bude navazovat tvorba České národní strategie podpory pohybové aktivity. Cílem strategie bude zvýšit úroveň pohybové aktivity v ČR a tím snížit zatížení přímých i nepřímých výdajů ve zdravotnictví.


Projekt financovaný ESF, který Vám pomůže s vývojem a implementací edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli.

ESF Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Univerzita Palackého v Olomouci