Výběr jazyka / language: česká verze | english versionVIPPA - Vývoj a implementace podpory pohybové aktivity.


Začátek nového projektu VIPPA2!
  1. září 2012 odstartoval na Fakultě tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci, nový výzkumný projekt, který je financován z ESF, OP VK, 2.3 - liské zdroje ve vědě a výzkumu. Projekt nese název "Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v obl......detail aktuality.Cílové skupiny

Základními cílovými skupinami, na které je projekt zaměřen jsou:

Akademičtí pracovníci - akademičtí pracovníci Fakulty tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci společně s pracovníky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Studenti - studenti studijního programu Tělesná výchova a sport v oboru Rekreologie v prezenční bakalářské a magisterské formě studia. Dále studenti bakalářského studijního programu Management volného času a Pedagogika volného času kombinované formy studia, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti studijního programu Rekreologie v prezenční bakalářské formě studia na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě.


Projekt financovaný ESF, který Vám pomůže s vývojem a implementací edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli.

ESF Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Univerzita Palackého v Olomouci