Výběr jazyka / language: česká verze | english version



VIPPA - Vývoj a implementace podpory pohybové aktivity.


Začátek nového projektu VIPPA2!
  1. září 2012 odstartoval na Fakultě tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci, nový výzkumný projekt, který je financován z ESF, OP VK, 2.3 - liské zdroje ve vědě a výzkumu. Projekt nese název "Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v obl......detail aktuality.



Detail aktuality

Začátek nového projektu VIPPA2!

 

1. září 2012 odstartoval na Fakultě tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci, nový výzkumný projekt, který je financován z ESF, OP VK, 2.3 - liské zdroje ve vědě a výzkumu.

Projekt nese název "Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého (CZ.1.07/2.3.00/20.0171)".

Hlavním cílem projektu je pod vedením dvou zahraničních expertů vytvoření nového vědeckého týmu v oblasti aktivního životního stylu, podpory pohybové aktivity a prevence obezity na Fakultě tělesné kultury, na Institutu aktivního životního stylu.

Dalším cílem je vytvoření podpůrné personální a materiálně technické infrastruktury týmu, zvyšování odborné kapacity týmu, jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů, a realizace organizované výměny informací a zkušeností mezi výzkumnými institucemi. Dále je projekt zaměřen na formování mladých výzkumných pracovníků a podporování jejich vědecké činnosti. Výzkumným cílem projektu je zaměřit se na zdravotní, ekonomické a filosofické determinanty aktivního životního stylu. Klíčové aktivity projektu jsou: vytvoření nového výzkumného týmu, vytvoření podpůrné infrastruktury týmu, zapojení vysokoškolských studentů do výzkumu, další vzdělávání pracovníků týmu a příprava zapojení členů týmu do mezinárodních sítí a projektů.


Projekt financovaný ESF, který Vám pomůže s vývojem a implementací edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli.

ESF Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Univerzita Palackého v Olomouci